Het nieuwe ontslagrecht

Vaste- en tijdelijke contracten

Vanaf 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht en geldt voor alle ontslagprocedures (vaste- en tijdelijke contracten) van op of na 1 juli 2015.

Preventietoets

Met ingang van deze datum controleert het UWV of de kantonrechter of is voldaan aan de regels om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Via het UWV:
– ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid
– bedrijfseconomisch ontslag

Via kantonrechter:
– ontslag om alle andere redenen

U kunt overigens niet meer zelf kiezen welke (UWV of kantonrechter) ontslagroute u volgt.

Ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt in de nieuwe situatie ook nog steeds samen met uw werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen (u hoeft dan de procedures via UWV of kantonrechter niet te volgen). Dit kan uitsluitend schriftelijk. U spreekt samen af hoe het ontslag wordt afgehandeld, de einddatum en een eventuele vergoeding. Wel dient u met ingang van 1 juli 2015 uw werknemer in de beëindigingsovereenkomst te wijzen op zijn bedenktijd van 14 dagen (indien niet opgenomen in de overeenkomst 21 dagen).

Transitievergoeding

Vaste en tijdelijke werknemers krijgen vanaf 1 juli 2015 een vergoeding bij ontslag. De transitievergoeding is verplicht indien een werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest en het initiatief voor ontslag door de werkgever is genomen (of als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld).
De transitievergoeding dient door de werknemer gebruikt te worden voor scholing of begeleiding bij de overstap naar ander werk. Kosten die u als werkgever maakt in bijvoorbeeld de aanloop naar het ontslag (cursus of bevorderen bredere inzetbaarheid buiten de organisatie enz.) dan kunnen deze kosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Hoogte transitievergoeding
De transitievergoeding bedraagt gedurende de eerste tien jaar van het dienstverband 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar en voor de periode daarna 1/2 bruto maandsalaris per dienstjaar

Uitzonderingen en overgangsregeling

Uiteraard is deze nieuwe wetgeving nog veel uitgebreider en zijn er allemaal uitzonderingen en overgangsregelingen. Deze zijn te uitgebreid om hier allemaal door te nemen. Uiteraard bespreken wij deze graag met onze cliënten en hebben wij voor de verschillende situaties factsheets ter beschikking.

Geef een reactie