Lager gebruikelijk loon dga

Lager gebruikelijk loon dga

Bij een omzetdaling mag het loon van de dga (directeur groot aandeelhouder) evenredig lager zijn.

U bent vast bekend met het vastgesteld bedrag ad € 40.000. Dit is echter niet een bedrag dat u zomaar kunt aanhouden. Verdiend een personeelslid bijvoorbeeld veel meer of is het directeurssalaris in de branche veel hoger dan komt u er niet mee weg om uzelf een salaris ad € 40.000 toe te kennen. De belastinginspecteur zal bij een controle dan succesvol uw salaris hoger vaststellen. Voorkom deze problematiek. Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Maar nu terug naar de tijdelijke mogelijkheid om uw gebruikelijk loon te verlagen bij een lagere omzet. Om te bepalen of u hiervoor in 2009 en/of 2010 in aanmerking komt kunt u eenvoudig door middel van de volgende formule berekenen:

2009: het gebruikelijk loon over 2008 x de omzet over het 1ste kwartaal 2009 / de omzet over het 1ste kwartaal 2008
2010: het gebruikelijk loon over 2008 x de omzet over het 1ste kwartaal 2010 / de omzet over het 1ste kwartaal 2008

Het betreft hier de omzet exclusief de omzetbetalasting(btw).

Voor de berekening van het gebruikelijk loon over 1ste kwartaal 2010 weet u uiteraard nog niet de omzet over het 1ste kwartaal 2010. U mag het loon over het 1ste kwartaal 2010 gelijk houden aan het niveau van 2009.

Aan deze regeling zijn nog wel een aantal nadere voorwaarden verbonden:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mogen niet toenemen door het lagere gebruikelijk loon;
  • Bijzondere oorzaken in de omzetdaling, te denken valt aan: oprichting, staking, fusie, splitsing enz. dienen uitgesloten te worden.

Indien e.e.a. u na het lezen van dit artikel nog niet helemaal duidelijk of u wenst meer informatie dan kunt u uiteraard altijd geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Geef een reactie