De werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) wel of niet invoeren

Overgangsperiode werkkostenregeling

Voor alle werkgevers met personeel speelt vanaf 2011 de werkkostenregeling (WKR). Over 2011, 2012 en 2013 kan de werkgever kiezen of deze de oude regeling (de huidige regeling) betreffende onbelaste vergoedingen en verstrekkingen blijft hanteren of overgaat op de werkkostenregeling (WKR).

Wat houdt de werkkostenregeling eigenlijk precies in

Indien u kiest voor de werkkostenregeling dan mag u als werkgever maximaal 1,4% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Over het meerdere boven de 1,4% vrije ruimte bent u aan loonheffingen een eindheffing van 80% verschuldigd. Er zijn een aantal vergoedingen en verstrekkingen die vrijgesteld blijven (gerichte vrijstellingen, zie voor de volledige regeling de link onderaan deze pagina).

Wel of niet kiezen voor de werkkostenregeling

Of u in 2011, 2012 en 2013 (vanaf 2014 verplicht) wel of niet kiest voor de werkkostenregeling is met name afhankelijk van de hoogte van de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Vallen deze binnen de 1,4% dan creëert de nieuwe werkkostenregeling extra mogelijkheden voor u. Zijn de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen (welke vallen buiten de gerichte vrijstellingen) hoger dan deze 1,4% dan zal de nieuwe werkkostenregeling nadelig voor u uitpakken als werkgever. Uiteraard zijn er meer criteria voor de keuze wel of niet kiezen voor de werkkostenregeling, maar dit is wel de financieel belangrijkste.

Bijkomend administratief nadeel werkkostenregeling

Een bijkomend nadeel in de praktijk is dat u de kosten voor de werkostenregeling dient te bepalen inclusief btw.

Op uw grootboekkaarten heeft u meestal de bedragen exclusief btw (zowel hoog 19% btw als laag 6% tarief doorelkaar), hetgeen afhankelijk van uw administratiepakket mogelijk tot gevolg heeft dat u naast de financiële administratie een aparte registratie bij dient te houden van de kosten welke vallen onder de werkkostenregeling.

Conclusie: Wel of niet kiezen voor de werkkostenregeling

Uit financieel oogpunt is dus met name de hoogte van de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen welke vallen onder de werkkostenregeling van belang.
Vallen de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen binnen of buiten “de 1,4% van het totale fiscale loon (vrije ruimte)”.

Binnen dan heeft u nog steeds de keuze en worden andere criteria belangrijker in uw keuze. Zijn uw onbelaste vergoedingen en verstrekkingen hoger dan zal het voor u naar verwachting beter zijn om de werkkostenregeling nog even uit te stellen.

De keuze of u wel of niet overgaat op de werkkostenregeling hoeft u niet aan de belastingdienst door te geven. U verwerkt e.e.a. op de juiste wijze in uw administratie en dat is voldoende.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

De volledige werkkostenregeling (WKR) kunt u hier nalezen of downloaden (in pdf):
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/werkkostenregeling_lh9701z2fd.pdf

Geef een reactie