Wijzigingen BTW 2010

Per 1 januari 2010 wijzigt de aangifte omzetbelasting (btw).

Een opsomming van de belangrijkste wijzigingen 2010 voor de btw-heffing in Europa:  

 • Nieuwe hoofdregel: de ondernemer die een dienst afneemt, geeft de btw aan in zijn eigen land;
 • De opgaaf ICP (voor goederen en diensten) vervangt de opgaaf ICL (alleen voor goederen);
 • Dienstverleners doen opgaaf ICP;
 • Leveranciers van goederen doen maandelijks opgaaf ICP als de omzet per kwartaal met dan € 100.000 bedraagt;
 • U moet er zelf aan denken om de opgaaf ICP op te sturen. U ontvangt geen bericht meer van de belastingdienst;
 • U dient voortaan bij de Nederlandse belastingdienst digitaal btw terug te vragen voor btw uit EU-landen;
 • Er zijn nieuwe minimumbedragen voor het terugvragen van btw.

Indien u de administratie aan ons heeft uitbesteed verzorgen wij alle voorstaande aangiften.
Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

U bent leverancier van goederen

 • Voor leveranciers van goederen veranderen een aantal zaken per 1 januari 2010:
 • De opgaaf ICP komt in de plaats van de opgaaf ICL;
 • Levert u voor meer dan € 100.000 per kwartaal, dan moet u maandelijks opgaaf ICP doen;
 • U ontvangt geen bericht meer van de belastingdienst dat u deze aangifte dient in te dienen:

U verricht diensten in een EU-land

 • U stuurt een factuur zonder btw waarop u noteert :”btw verlegd” met het omzetbelastingnummer van uw afnemer;
 •  U geeft deze intracommunautaire dienst aan in uw aangifte omzetbelasting;
 •  U dient periodiek de opgaaf ICP in te zenden. Let erop dat u hiervoor geen bericht ontvangt van de belastingdienst;
 • Het formulier “Opgaaf ICP” vindt u in het beveiligde gedeelte van de internetsite van de belastingdienst of in uw software.

Een aantal diensten zijn uitgezonderd, o.a. diensten welke betrekking of geralateerd zijn aan onroerend goed (onderhoud e.d.), personenvervoer, cultuur, kunst, sport, wetenschap, ontspanning, onderwijs, restaurants, cateringbedrijven, verhuur vervoermiddelen (max. 30 dagen) en verhuur schepen (max. 90 dagen).

Buitenlandse ondernemer verricht een dienst voor u

Een buitenlandse ondernemer die in Nederland diensten voor u verricht dient de btw naar u te verleggen (mits deze ondernemer geen vestiging in Nederland heeft).
U geeft de btw aan in uw aangifte omzetbelasting en u trekt het zelfde bedrag in dezelfde aangifte af als voorbelasting.
Per saldo betaalt u dus niets.

U verricht diensten in een niet EU-land

 • U dient een factuur zonder Nederlandse btw te verzenden aangezien de dienst belast is in het desbetreffende land;
 • U geeft deze dienst niet aan in uw aangifte omzetbelasting;
 • Vraag aan de belastingdienst in het desbetreffende “niet EU-land” of en hoe u aangifte in dit land dient te doen.

Laat dit laatste punt vooral niet achterwege, ookal lijkt dit zeer ingewikkeld. De naheffingen en boetes kunnen enorm oplopen.

U verricht diensten in Nederland aan een ondernemer uit een niet EU-land
Zend een fatuur met btw (uitgezonderd de specifieke diensten welke reeds eerder in dit artikel staan vermeld bij “u verricht diensten in een EU-land”).

U neemt diensten af uit een EU-land

 • U ontvangt een factuur zonder btw (de btw is naar u verlegd);
 • U geeft deze intracommunautaire dienst op in uw aangifte omzetbelasting:
 • U trekt deze btw op dezelfde aangifte af als voorbelasting, per saldo betaalt u niets.

Uitgezonderd wederom de specifieke diensten welke reeds eerder in dit artikel staan vermeld bij “u verricht diensten in een EU-land”. Bij deze diensten ontvangt u een factuur met btw van het desbetreffende EU-land en deze btw kunt u terugvragen via de Nederlandse belastingdienst.

U neemt diensten af uit een niet EU-land

 • U ontvangt een factuur zonder btw (de btw is naar u verlegd);
 • U geeft deze intracommunautaire dienst op in uw aangifte omzetbelasting:
 • U trekt deze btw op dezelfde aangifte af als voorbelasting, per saldo betaalt u niets.

De uitzonderingsregel is hier niet van toepassing. Voor die specifieke diensten gelden dus ook gewoon voormelde drie punten.

BTW terugvragen uit EU-landen

Heeft u op factuur btw betaald in een ander EU-land dan kunt u deze buitenlandse btw met ingang van 2010 terugvragen via de Nederlandse belastingdienst.
Met ingang van 2010 kunt u de buitenlandse btw alleen nog digitaal terugvragen. Vraag tijdig uw inloggegevens aan (voor de duidelijkheid deze inloggevens zijn niet dezelfde inloggegevens zoals u nu gebruikt voor uw aangifte btw).

De belastingdienst heeft uitgebreide informatie over dit onderwerp, deze vindt u hier http://www.belastingdienst.nl/eubtw2010/

Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Geef een reactie