Administratie

Aan u de keuze

Met betrekking tot uw administratie zijn er in hoofdlijnen drie werkwijzen te onderscheiden:

  • u besteedt de administratie aan ons uit;
  • u verzorgt de administratie zelf;
  • “administrateur” op locatie

Boekhoudsoftware of online

Het invoeren van de administratie kan zowel door middel van een administratief software pakket als online. Wij hebben ruime ervaring met zowel meerdere administratieve software pakketen en online boekhoudpakketten.

Besteed de administratie aan ons uit

Maandelijks of per kwartaal verzorgen wij op ons boekhoudpakket uw administratie. Dit kan op verzoek in een online boekhoudpakket, zodat u te allen tijde uw financiële gegevens kunt nazien (bijv. is die factuur nu wel of niet al betaald?)
U levert uw administratieve mappen bij ons in (of wij komen deze bij u afhalen) en voeren uw administratie in. In de meeste gevallen verzorgt u zelf alleen de facturatie en worden alle overige administratieve zaken door ons verwerkt.

U verzorgt de administratie zelf

U voert zelf de volledige (of een deel) van de administratie in in uw eigen boekhoudpakket.
Periodiek nemen wij de administratie met u door. Wij houden voor u in de gaten of de door u gevoerde administratie nog steeds voldoet aan de daaraan gestelde eisen en bespreken eventuele verbeter punten met u.

Administrateur op locatie

Wij komen bij u op locatie de administratie verzorgen in uw of ons boekhoudpakket. Dit kan zowel bij kleine als grote administraties.
In de praktijk kan dit bij de kleinere administraties lopen van enkele uren in de maand tot bij de grotere administraties van een halve dag tot 2 dagen in de week. Alles is bespreekbaar.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.