Nieuws

Het nieuwe ontslagrecht

Vaste- en tijdelijke contracten Vanaf 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht en geldt voor alle ontslagprocedures (vaste- en tijdelijke contracten) van op of na 1 juli 2015. Preventietoets Met ingang van deze datum controleert het UWV of de kantonrechter of is voldaan aan de regels om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Via het UWV: – ontslag […]

Tijdelijke contracten

Arbeidscontract voor bepaalde tijd Met ingang van 1 januari 2015 wijzigen een aantal regels betreffende de arbeidscontracten voor bepaalde tijd. De duur van tijdelijke contracten Het is toegestaan om maximaal drie tijdelijke contracten overeen te komen in twee jaar (voorheen drie contracten in drie jaar). Een nieuwe serie tijdelijke contracten kunt u aangaan na een […]

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) wel of niet invoeren Overgangsperiode werkkostenregeling Voor alle werkgevers met personeel speelt vanaf 2011 de werkkostenregeling (WKR). Over 2011, 2012 en 2013 kan de werkgever kiezen of deze de oude regeling (de huidige regeling) betreffende onbelaste vergoedingen en verstrekkingen blijft hanteren of overgaat op de werkkostenregeling (WKR). Wat houdt de werkkostenregeling eigenlijk […]

De nieuwe afschrijvingen

Hoe werken de nieuwe afschrijvingen? Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen Onlangs zijn de afschrijvingsregels met terugwerkende kracht per 8 maart 2010 gewijzigd.  Onderstaand hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet. De wijzigingen zijn zowel van toepassing voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak, v.o.f. enz.) als voor de vennootschapsbelasting (B.V. enz.). Berekenen van de maximale afschrijving […]

Wijzigingen BTW 2010

Per 1 januari 2010 wijzigt de aangifte omzetbelasting (btw). Een opsomming van de belangrijkste wijzigingen 2010 voor de btw-heffing in Europa:   Nieuwe hoofdregel: de ondernemer die een dienst afneemt, geeft de btw aan in zijn eigen land; De opgaaf ICP (voor goederen en diensten) vervangt de opgaaf ICL (alleen voor goederen); Dienstverleners doen opgaaf […]

Lager gebruikelijk loon dga

Lager gebruikelijk loon dga Bij een omzetdaling mag het loon van de dga (directeur groot aandeelhouder) evenredig lager zijn. U bent vast bekend met het vastgesteld bedrag ad € 40.000. Dit is echter niet een bedrag dat u zomaar kunt aanhouden. Verdiend een personeelslid bijvoorbeeld veel meer of is het directeurssalaris in de branche veel […]