Jaarrekening

Wettelijke eisen

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw onderneming.
Het bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, alsmede een toelichting op beide.

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming en de rechtsvorm kunnen aan de de vorm van de jaarrekening nog nadere eisen worden gesteld. WHG Administratie & Advies is exact op de hoogte van de gestelde eisen en zal de jaarrekening conform de wettelijke eisen opstellen.
Besloten vennootschappen zijn daarnaast verplicht om een verkorte jaarrekening (publicatiegegevens) tijdig te deponeren bij de Kamer van Koophandel, ook hier voor kan WHG Administratie & Advies u van dienst zijn.

Gratis bespreking en analyse

Maar het belangrijkste is dat naast de tussentijdse besprekingen tevens de jaarrekening op een duidelijke en heldere wijze met u wordt besproken. Aan de hand van de jaarrekening kan een analyse van de cijfers worden gemaakt.
Deze analyse kan soms leiden tot verbeteringen in uw bedrijfsvoering of bevestigen dat u op de goede weg bent.
Zoals u misschien reeds elders op onze site heeft gelezen rekenen wij geen extra kosten voor besprekingen (en advisering met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden).

Overige rapportages

Naast de jaarrekening kunnen wij u tevens behulpzaam zijn bij alle andere rapportages, zoals daar zijn de maand-, kwartaal- of halfjaar cijfers, het ondernemingsplan, de prognose, investeringsbegrotingen, de liquiditeitsbegroting enz..

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.