Loonadministratie

Tijdig en nauwkeurig

Het belangrijkste van de loonadministratie is dat deze tijdig en nauwkeurig wordt gevoerd.
Niets is zo vervelend als ontevreden werknemers veroorzaakt door een fout in de loonberekening of een te late loonbetaling. Onze salarissoftware garandeert een juiste en tijdige verwerking van uw loonadministratie. WHG Administratie & Advies kan alle 200 beroepsgroepen (branches) verlonen.

Loonadministratie

 • Loonstroken per werknemer digitaal (pdf ook per mail) of op papier
 • Proformaloonberekeningen
 • Invoeren loonmutaties
 • Loon- en salarisverwerking per verloningsperiode (week/maand/4-weken)
 • Automatische en tijdige aanpassingen van CAO’s, wetten en overige regelgeving
 • Stamgegevens per werknemer
 • Loonjournaalposten voor de financiële administratie aangepast op uw grootboekschema
 • (koppeling diverse boekhoudpakketten mogelijk)
 • Berekening kosten werkgever
 • Elektronische aangifte loonbelasting
 • Periodieke Loonopgave
 • Verzorgen eerstedagsmelding (EDM)
 • Meldingen pensioenfonds
 • Controle nota’s pensioenfonds
 • Ziekmeldingen aan Arbodienst en/of UWV (optioneel)
 • Verlof- en verzuimregistratie (optioneel)
 • Opstellen arbeidscontracten (optioneel)
 • Aanlevering overzicht salarisbetalingen op papier (digitaal t.b.v. telebankieren mogelijk)
 • Verzamelloonstaten
 • Jaarloonopgaven derden (verzekeringen, pensioenfondsen enz.)
 • Jaarwerk + jaarloonopgave werknemers
 • enz.

Aftrekposten en bijtellingen

Uiteraard houden wij automatisch rekening met alle witte en groene tabellen, alle subsidies, loon in natura (compleet met bedragen), spaarloonregeling, levensloopregeling, belaste en onbelaste vergoedingen en inhoudingen, auto van de zaak, reiskosten, voordeelregel enz..

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Loonadministratie